FAQ

Wi-Fi povezivanje, korak po korak

Veza između SPA i Wi-Fi rutera može da “istekne” tokom procesa uparivanja. Praćenjem dole navedenih koraka vremenska razlika između pokretanja režima uparivanja na panelu i u aplikaciji biće najkraća moguća. Ovo će sprečiti da veza između SPA i Wi-Fi rutera “istekne”:

Korak 1:

Isključite mobilne podatke na Vašem telefonu

Korak 2:

Dozvolite da Intex aplikacija ima pristup Vašoj lokaciji tako što ćete uključiti svoju lokaciju u podešavanjima telefona

Korak 3:

Uključite Wi-Fi na Vašem telefonu

Korak 4:

Proverite da li možete pristupiti internetu uz pomoć Wi-fi konekcije

Korak 5:

Ulogujte se u Intex aplikaciju

Korak 6:

Aktivirajte SPA pritiskom na dugme RESET (Rücksetzen) na RCD uređaju

Korak 7:

Uključite panel SPA

Korak 8:

Pritisnite ‘’+’’ ikonicu u aplikaciji

Korak 9:

Odmah pritisnite ‘’Next’’
(ignorišite instrukcije da treba da pritisnete dugme za uparivanje na kontrolnoj tabli)

Korak 10:

Unesite lozinku Vašeg WiFi rutera
Upozorenje! Ne pritiskajte dalje

Korak 11:

Sada pritisnite i zadržite dugme za uparivanje na panelu 5 sekundi dok ne čujete pištanje i dok Wi-Fi pokazatelj na panelu ne prikaže da je u režimu uparivanja

Korak 12:

Odmah pritisnite ‘’Next’’ u aplikaciji

Ako problem nije rešen, molimo Vas kontaktirajte Vas lokalni servisni centar za dalju pomoć.