FAQ

Opšte Wi-Fi informacije i korišćenje Aplikacije

Ukoliko koristite Wi-Fi uređaj, može se desiti da dođe do greške ili da uređaj ne može
da se poveže sa aplikacijom. U nastavku su neke opšte informacije o korišćenju Wi- Fi
i Intex SPA aplikacije:

2,4 GHz i 5 GHz

Većina uređaja ima dve različite frekvencije. Ovo znači da emituju i 2.4 GHz i 5 GHz.
Razlika između 2.4 GHz i 5 GHz su u sledećem:

  1. 2,4 GHz: je predviđen za stabilne mreže. Većina električnih uređaja koji se koriste uz pomoć Wi-Fi mreže koriste 2.4 GHz radi stabilne konekcije. Na primer: bežični zvučnici, frižider, usisivač, Intex Spa itd.
  2. 5 GHz: je pogodan za uređaje kojima je potreban brz protok internet. Na primer: mobilni telefon, iPad, laptop, PC, PlayStation, itd.

Korišćenje boost-era ili pristupnih tačaka

Booster služi da pojačava signal na mestu gde je postavljen. Kada postavite pojačivač
na mesto gde je signal slab, to znači da ste pojačali taj slab signal. Obično se
postavi nekoliko boost-era na lokacijama gde je signal slab ili između te lokacije i Wi Fi
rutera. Medjutim, korišćenje booster-a može sprečiti SPA da se poveže sa aplikacijom.
Poželjna je upotreba kabla kod Wi Fi rutera. Nakon konektovanja pomoću žice se šalje
Wi-Fi signal do određene zone. Ovo omogućava bolji Wi Fi signal.

Jačina signala

Mobilni telefoni koji nisu stariji od 2 godine imaju pristup na obe frekvencije: 2.4 GHz i
5 Ghz. Ukoliko je signal od 5 GHz jači telefon će se automatski povezati na 5 GHz. Intex
PureSpa i Intex aplikacija se mogu povezati samo na 2.4 GHz. Stoga, kad je Vaš telefon
povezan na 5 GHz nećete moći da se poveže sa SPA.

Morate konektovati Vaš telefon na Wi-Fi da biste mogli da povežete SPA sa aplikacijom.
Isključite mobilne podatke kako biste sprečili da se telefon automatski poveže sa
mobilnim podacima ako je Wi-Fi signal slab. Može se desiti da se mobilni telefon poveže sa internetom ali da ima samo 1 ili 2 crte dometa signala. Aplikacija se tada ne može povezati jer je Wi Fi signal slab.

Za više informacija o Wi-Fi podešavanjima i kako da ih promenite, molimo
kontaktirajte Vašeg internet provajdera.

Ukoliko želite da povežete Vaš Intex PureSpa sa Intex aplikacijom postoji nekoliko stavki koje treba da uzmete u obzir. U nastavku je pročitajte savete koji mogu biti od pomoći ukoliko povezivanje nije uspešno:

Povezivanje SPA sa aplikacijom

Uverite se da ste povezali aplikaciju i SPA preko 2.4 GHz mreže. SPA ne može da se poveže na 5 GHz mrežu. Postarajte se da SPA bude blizu rutera i da ste uneli ispravnu lozinku za Wi-Fi mrežu. Ukoliko koristite skrivenu Wi-Fi mrežu, postarajte se da više ne bude skrivena. SPA neće moći da se poveže na skrivene mreže.

Ponovo pokretanje rutera

Može postojati problem sa ruterom čak iako drugi uređaji i dalje rade. Ponovo pokretanje rutera može rešiti ovaj problem. Većinu rutera treba samo ponovo pokrenuti tako što ćete isključiti kabl za napajanje i ponovo ga uključiti. Proverite uputstvo za upotrebu rutera da biste pokrenuti ruter.

Napredna podešavanja rutera

SPA se može povezati samo putem Wi-Fi-a i to pomoću 2.4 GHz mrežnog band-a. Većina rutera ima dve frekvencije signala. Većina telefona će automatski izabrati 5 GHz mrežu. Ne može svaki telefon da kontroliše na kojoj frekvenciji je povezan. Da bi ste osigurali da se SPA može povezati molimo Vas učinite sledece:

Opcija 1: Onemogućite 5 GHz

Ruter se putem podešavanja može prilagoditi potrebama. U naprednim podešavanjima rutera, moguće je izabrati da se emituje samo frekvencija od 2.4 GHz. Mobilni telefon će se tada povezati na Wi-Fi mrežu od 2.4 GHz. Da biste izvršili ova podešavanja, molimo kontaktirajte svog internet provajdera. 2.4 GHz je potrebno samo da bi se SPA konektovala sa mobilnim telefonom i Wi-Fi. Kada se SPA konektuje i postane vidljiva na aplikaciji, podesite ruter da ponovo emituje 5 GHz.

Opcija 2: Preimenovanje Wi-Fi frekvencija

Možete uneti različita imena u ruterskom podešavanju, jedno za 2.4 GHz i jedno za 5G Hz frekvenciju. Na ovaj način možete usmeriti mobilni telefon da se poveže samo na 2.4 GHz.

Za više informacija o Wi-Fi podešavanjima i kako da ih promenite, molimo kontaktirajte Vašeg internet provajdera.