Politika Privatnosti

Principi zaštite ličnihi drugih podataka koji se obrađuju

Kada koristite intexcompany.rs, vi nama verujete prilikom pružanja uvida u vaše lične podatke. Mi ćemo učiniti sve da ne ugrozimo vaše poverenje u nas. Stoga bismo želeli da vam objasnimo kako mi štitimo vašu privatnost.

Ovaj pravilnik objašnjava koje lične podatke prikupljamo, kako ih koristimo i delimo, i kako možete uticati na njih.

Vaše lične podatke obrađujemo u skladu sa  relevantnim zakonskim propisima i regulativama za zaštitu ličnih podataka, posebno u skladu sa Uredbom br. 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta  od 27. Aprila 2016 o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanje direktive br. 95/46/EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka) i u skladu sa aktom br. 110/2019 Coll. o obradi ličnih podataka (u daljem tekstu „zakonski Akt“ ili samo „Akt“).

 

Ko obrađuje vaše podatke?

Operater usluga web sajta „intexcompany.rs“ je Intex Trading s.r.o., sa registrovanim sedištem na adresi Benešovská 1863/23, Vinohrady, poštanski broj 101 00 Prag 10, Poslovni ID br.: 26150808, pod administracijom Opštinskog suda u Pragu pod brojem C 74759, e-mail: info@intexcompany.rs, broj telefona: +420 267 312 645 (u daljem tekstu samo „Operater“ ili „Intex“) i kao administrator obradićemo vaše lične podatke u skladu sa odredbama i uslovima navedenim u nastavku.

 

Koje vaše lične podatke obrađujemo?

Ako kreirate zahtev za rezervnim delovima ili nas kontaktirate putem obrasca za kontakt, obrađujemo vaše kontakt informacije i podatke koje navedete u okviru vašeg zahteva (npr., email adresu, broj telefona, vaše pitanje).

Ukoliko ste ste pretplatili na naš bilten, obrađujemo vašu email adresu.

Ukoliko ste posetilac naše web stranice, obrađujemo vašu IP adresu sa koje vaš terminalni uređaj dobija pristup našoj web stranici ili mobilnim aplikacijama kao i podatke dobijene putem datoteke kolačića (u slučaju on-line usluga) ili drugih on-line identifikatora kao što su informacije o vašem krajnjem uređaju (tip pretraživača, njegova podešavanja, operativni sistem uređaja), geolokacijski podaci, opšte informacije o vašim interesovanjima, informacije o posećenim web stranicama ili korišćenim mobilnim aplikacijama, itd . Više informacija možete pronaći u Politici kolačića.

 

Koje izvore koristimo da bismo dobili podatke o vama?

Lične podatke koje ćemo obraditi o vama obično ćemo dobiti direktno od vas kada posetite web stranicu, pretplatite se na bilten, kontaktirate nas putem kontakt forme ili kao deo individualne komunikacije (pismene ili telefonske).

U opravdanim slučajevima (naročito prilikom naplate dugovanja) takođe možemo da tražimo informacije iz otvorenih izvora, spiskova ili registara kao što su Privredni Registar, Trgovački Registar, Registar Stečaja, itd.

Zašto obrađujemo vaše lične podatke?

U slučaju vašeg zahteva, procesuiramo vaše podatke radi obrade.

U slučaju da ste se prijavili na bilten, obrađujemo vašu email adresu da bi smo vas uključili na našu email listu i distribuciju biltena.

U slučaju obrade kolačića to uglavnom podrazumeva stavljanje stranica na raspolaganje, analitiku web sajtova i marketing aktivnosti detaljnije informacije možete pronaći u dokumentu Politika Kolačića.

Vaše podatke obrađujemo i u svrhu:

 • analitike i unapređenje naših proizvoda i usluga;
 • čuvanja ličnih podešavanja u okviru određene usluge ili proizvoda;
 • obezbeđivanja bezbednosti naših sistema i mreža od spoljnih napada ili zloupotrebe od strane korisnika;
 • slanja komercijalnih komunikacija i biltena sa sadržajem;
 • zaštite i ostvarivanja naših prava (npr., u slučaju tužbe u vezi sa našim uslugama).

Ko će imati pristup vašim podacima?

Vaši podaci su bezbedni kod nas. Pažljivo biramo naše partnere kojima poveravamo vaše podatke i koji su u stanju da obezbede takvu tehničku i organizacionu sigurnost da ne može doći do neovlašćenog ili slučajnog  pristupa vašim podacima ili njihove druge  zloupotrebe. Zaštita vaših podataka je naš prioritet. Svi naši partneri su u obavezi da sačuvaju poverljivost i ne smeju da koriste pružene podatke u bilo koje druge svrhe osim onih za koje smo im ih učinili dostupnima.

Treće strane koje mogu imati pristup vašim ličnim podacima u zavisnosti od prirode usluge koju koristite ili koju ste koristili su:

 • lica koje za nas osiguravaju tehnički rad određene usluge ili tehnički operateri (posebno IT usluga) koje koristimo za svoje usluge: VSHosting s.r.o.;
 • lica kojima dajemo podatke u svrhu analize posećenosti naših web stranica (za više informacija, molimo, pogledajte Politiku Kolačića);
 • lica koja za nas obezbeđuju dovoljnu sigurnost i integritet naših usluga i web stranica i takođe redovno testiraju bezbednost istih;
 • operateri reklamnih sistema u vezi sa ciljanim oglašavanjem (za više informacija molimo pogledajte Politiku Kolačića)
 • operateri za tehničkih rešenja, zahvaljujući kojima možemo da prikažemo sadržaje i reklame relevantne samo za vas;
 • drugi pružaoci pravnih, administrativnih i tehničkih usluga koje koristimo da bismo obezbedili ispunjenje naših ugovornih obaveza prema kupcima, korisnicima i poslovnim partnerima.
 • Pod određenim i precizno definisanim uslovima, takođe smo u obavezi da prosledimo neke od vaših ličnih podataka na osnovu važećih zakonskih propisa i regulativa, npr., policiji, u zavisnosti od slučaja, drugim organima za sprovođenje zakona uključujući specijalizovana odeljenja (Odsek za organizovani kriminal, Uprava carine, itd.) i drugim organima javne uprave.

Da li se vaši lični podaci prenose u takozvane treće zemlje?

Obzirom na to da pružamo širok spektar usluga u on-line svetu u kojem se podaci često prenose širom sveta, može se desiti da u okviru pružanja usluga ili kao deo našeg poslovnog odnosa vaši lični podaci budu prenešeni u takozvane treće zemlje van Evropske Unije. U tom slučaju, prenosimo vaše lične podatke samo pod uslovom da je primalac ili obrađivač vaših podataka obavezan EU standardnim ugovornim klauzulama za zaštitu ličnih podataka ili pod uslovom da ispunjavamo druge izuzetke za takve prenose navedene u GDPR regulativi (npr. izvršenje ugovora ili vaš pristanak ili, u zavisnosti od slučaja, druge odgovarajuće garancije zaštite ličnih podataka).

Koliko dugo obrađujemo vaše lične podatke?

U slučaju vašeg zahteva, podatke ćemo obrađivati u periodu potrebnom za njihovu obradu, a ukoliko se ne dogovorimo o daljoj saradnji, onda ne duže od 6 meseci po završetku naše komunikacije.

Ukoliko ste se pretplatili na naš bilten, mi ćemo obrađivati vašu e-mail adresu 2 godine nakon što ste nam dali saglasnost osim ukoliko ne povučete svoju saglasnost ili je ne produžite.

U slučaju da vam pružamo usluge i imamo ugovorni odnos obrađivaćemo vaše podatke tokom celog trajanja našeg ugovornog odnosa i nakon – u periodu od 10 godina od izvršenja ili, u zavisnosti od slučaja, u periodu adekvatnom za zaštitu naših prava za ostvarivanje potraživanja od neispravnog izvršenja ili trajanja odgovornosti za nastalu štetu.

Ukoliko je kreiran nalog, obrađivaćemo vaše lične podatke tokom trajanja vašeg naloga sa našom uslugom. Međutim, svoj nalog možete otkazati u bilo kom trenutku. U tom slučaju molimo da nam pišete na gdpr@intexcompany.rs. Ukoliko se ukine nalog samo osnovni identifikacioni podaci i informacije o razlogu zbog kojeg je registracija prekinuta, ili podaci koji čine deo operativnih rezervnih kopija, se čuvaju u razumnom vremenskom period.

Da li možemo da obrađujemo vaše lične podatke čak i bez vašeg pristanka?

Da, možemo da obrađujemo vaše lične podatke čak i bez vašeg pristanka, međutim samo u svrhe:

 • Pružanja usluge ili proizvoda (ispunjenja ugovora zaključenog između vas i nas, pri čemu korišćenje određene usluge bez potrebe potpisivanja bilo čega predstavlja ugovor);
 • Ispunjavanja zakonskih obaveza koje za nas proističu iz opštih zakonskih propisa i regulativa (npr., dužni smo da čuvamo operativne i lokacijske podatke u skladu sa odredbama Akta br. 127/2005 Coll., o elektronskim komunikacijama); ili
 • Obrade koja je neophodna za ispunjavanje naših legitimnih interesa (npr., za direktan marketing, obezbeđivanje bezbednosti naših web stranica).

Mogućnost i zakonitost takve obrade proizilazi direktno iz važećih zakonskih propisa i regulativa i vaš pristanak za ovu obradu nije potreban.

Po kojoj osnovi mi obrađujemo vaše lične podatke?

U slučaju obrade vaših ličnih podataka u svrhu obrade vašeg zahteva, zaključenja ili ispunjenja ugovora i pružanja usluga, uključujući uspostavljanje korisničkog naloga, obrada se zasniva na članu 6 stavka 1. tačka b GDPR-a.

U slučaju obrade vaših ličnih podataka u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obaveza (naročito računovodstvenih i poreskih obaveza), obrada se zasniva na članu 6. stavka 1. tačka c GDPR-a.

U slučaju obrade vaše email adrese na osnovu vaše pretplate na bilten obrada je zasnovana na članu 6. stavka 1. tačka a GDPR-a, tj., zasnovana je na vašoj saglasnosti.

U slučaju da ste naš klijent, Odeljak 7(3) zakonskog Akta br. 480/2004 Coll., o Određenim Uslugama Informacionog Društva nam dozvoljava da uvrstimo vašu email adresu u bilten, osim ako nam to niste zabranili. Naravno, možete se odjaviti sa ovog biltena u bilo kom trenutku.

U slučaju analize web stranice, analize naših proizvoda i usluga, obrade IP adrese, ostvarivanja naših potraživanja, itd., obrada se zasniva na članu 6. stavka 1. tačka f GDPR-a – odnosno na osnovu takozvanog legitimnog interesa. Možete uložiti prigovor na takvu obradu.

U našoj kompaniji ne postoji automatizovano donošenje odluka ili profilisanje.

Kako su moji lični podaci obezbeđeni?

Svi lični podaci koje nam dostavite zaštićeni su standardnim procedurama i tehnologijama. Redovno proveravamo da li je sistem bio izložen napadu i koristimo mere bezbednosti koje sprečavaju neovlašćen pristup ličnim podacima, a koje, obzirom na trenutne tehnološke mogućnosti, pružaju dovoljnu sigurnost. Preduzete mere sigurnosti se redovno ažuriraju.

U cilju bolje bezbednosti ličnih podataka, pristup ovim podacima je zaštićen lozinkom, a  osetljivi podaci su šifrovani u prenosu između vašeg pretraživača i naše web stranice. Međutim, bez vaše pomoći i odgovornog ponašanja, nismo u mogućnosti da u potpunosti osiguramo bezbednost vaših podataka. Stoga vas molimo da nam pomognete da zaštitimo vaše podatke čuvajući vaše jedinstvene lozinke i druge informacije o pristupu našim uslugama u tajnosti i poštujući osnovne bezbednosne principe.

Kako i kada možete povući svoju saglasnost za obradu vaših ličnih podataka?

Ako vase lične podatke obrađujemo na osnovu vaše saglasnosti možete je besplatno opozvati u bilo kom trenutku.

Međutim, povlačenje vaše saglasnosti ne utiče na obradu ličnih podataka koje obrađujemo na drugoj pravnoj osnovi od pristanka (tj., posebno ako je obrada neophodna za ispunjenje ugovora, zakonske obaveze ili iz drugih razloga navedenih u važećim pravnim propisima i regulativama).

Da li sam u obavezi da dam svoje lične podatke? Šta se desava ukoliko ne dam svoje lične podatke?

Svoje lične podatke nam dajete dobrovoljno.

Međutim, obrada ličnih podataka je neophodna da bismo ispunili naše usluge, da bismo ispunili vaše zahteve ili ispunili naše zakonske obaveze. U tom slučaju, ne možemo vam pružiti naše usluge bez prenosa i obrade vaših podataka.

Koja su vasa prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka?

U vezi sa vašim ličnim podacima imate sledeća prava, posebno u skladu sa zakonskim propisima i regulativama:

 • pravo na povlačenje svoje saglasnost;
 • pravo na ispravku ili dopunu vaših ličnih podataka;
 • pravo da zahtevate ograničenje obrade podataka;
 • pravo na prigovor ili žalbu na obradu podataka u određenim slučajevima;
 • pravo da zahtevate prenos podataka u određenim slučajevima;
 • pravo da pristupite ličnim podacima;
 • pravo da budete obavešteni ukoliko dođe do povrede ličnih podataka;
 • u određenim slučajevima pravo na brisanje vaših ličnih podataka (pravo na “zaborav”);
 • pravo na podnošenje žalbe Kancelariji za zaštitu ličnih podataka;
 • ili, u zavisnosti od slučaja, da se obratite nadležnom sudu sa žalbom za zaštitu identiteta.

Šta to znači da imate pravo da uložite prigovor?

Ukoliko vaše podatke obrađujemo na osnovu takozvanog legitimnog interesa, moguće je uložiti prigovor na takvu obradu. Mi ćemo proceniti vaš prigovor i (ne)obrađivati vaše podatke u skladu sa tim. U slučaju da lične podatke obrađujemo u svrhu direktnog marketinga (na primer, slanje biltena kupcima), prigovor uvek ocenjujemo kao opravdan i zaustavljamo njegovo slanje.

Kako nas možete kontaktirati?

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja o zaštiti ličnih podataka ili povlačenju vaše saglasnosti za dalju obradu ličnih podataka, molimo da nas kontaktirate elektronskim putem na gdpr@intexcompany.rs ili pismenim putem na adresu: Benešovská 1863/23, poštanski broj 101 00 Prag, kako bi vaš zahtev pregledao službenik za zaštitu ličnih podataka. U tom kontekstu, želimo da vas obavestimo da ćemo možda zahtevati da nam dostavite odgovarajući dokaz vašeg identiteta kako bismo isti potvrdili. Ovo je preventivna mera bezbednosti za sprečavanje neovlašćenog lica da pristupi vašim ličnim podacima.