FAQ

Opustite se! Vaš krevet ne ispušta vazduh

Nakon nekoliko dana korišćenja Vam može delovati kao da Vaš vazdušni krevet ispušta vazduh. Međutim, to ne mora biti tačno.
Materijal vazdušnog kreveta se rasteže na odgovarajući oblik. Dakle, proizvod ne gubi vazduh iako će biti potrebno da se dopuni.

Kada se Vaš krevet prvi put naduva, materijal će se rastegnuti. Bilo bi pogrešno to protumačiti kao da vazdušni krevet gubi vazduh. Ako osetite promenu u čvrstoći vazdušnog kreveta to je samo zbog rastezanja materijala. Jednostavno, naduvajte krevet ponovo.

Preporučujemo da vazdušni krevet dopunite vazduhom bar 2 ili 3 puta. Nakon svake dopune ga nemojte koristiti narednih par sati. Primetiće te da će razlika u čvrstoći i pritisku biti drastično manja.

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.