FAQ

Čišćenje elektrode SWS QS500, QS2100

Da bi electrode optimalno radile potrebno ih je ručno  očistiti u određenom vremenskom intervalu. Možete očistiti elektrodu prema šemi sa koracima u nastavku:

Korak 1:

Isključite sistem za slanu vodu i izvucite utikač iz utičnice.

Korak 2:

Uverite se da se sistem može isključiti i odvojiti od bazena.
Za filter pumpu sa Ø 32 mm crevom: Odvrnite zatvarače na unutrašnjoj strani bazena. Stavite (crne) čepove u otvore na zidu bazena.
Za filter pumpu sa Ø 38 mm crevom: Okrenite oba ventila na koritu bazena do kraja u desno da bi ste sprečili da voda iscuri iz bazena.

Korak 3:

Odvijte maticu na utikaču elektrolitičke ćelije u smeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite utikač sa elektrolitičke ćelije.

Korak 4:

Odvite maticu na elektrolitičkoj ćeliji i uklonite ćeliju sa kućišta.

Korak 5:

Stavite ćeliju u posudu. Napunite posudu sa sirćetom radi čišćenje tako da pločica budu skroz potopljena. Pustite ćeliju da se natopi 2 sata. U slučaju vecih naslaga, predlažemo da ostavite da odstoji preko noći.

Korak 6:

Da biste vratili ćeliju u kućište obavite korake 3 i 4 obrnutim redosledom.

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.