FAQ

Opšte informacije kod upotrebe vecih električnih uređaja

Pri korišćenju većih električnih uređaja npr. Intex PureSpa, mašine za pranje, rerna itd., preporučljivo je da se uverite da je kućna instalacija ispravna. Dodatne informacije o ovom pitanju ćete naći u nastavku:

Električne instalacije u kući

Vaša kućna instalacija se snabdeva električnom energijom mrežnog operatera pomoću priključka u glavnom ormanu za struju u kući. Kućna instalacija ima funkciju u snabdevanju električnih aparata sa električnom energijom. Žica za napajanje aparata strujom se takođe naziva i ‘faza’ a povratna žica ‘nula’. Treća žica služi za “uzemljenje”. Uzemljenje se koristi da bi uređaji bili sigurni na dodir. Neki električni uređaji koriste ovu vezu ali ne moraju svi uređaji biti uzemljeni.

Povezivanje

Povezivanje počinje tamo gde kablovi ulaze u Vaš dom: glavni osigurač se nalazi odmah kod povezivanja kablova. Glavni osigurač određuje maksimalan napon struje koju možete koristiti u domu.

Povezivanje grupa

Vaše povezivanje se nalazi u razvodnoj tabli u glavnom strujnom ormanu. Grupa uticnica predstavlja strujno kolo. Svako strujno kolo je zaštićeno osiguračima, obično od 16 ampera. Svaka grupa je zaštićena osiguračima ili prekidačima. Strujno kolo se prekida ukoliko određena grupa utičnica troši previše struje npr. ako ste priključili neispravan uređaj ili ukoliko ste priključili previše uredjaja.
Snaga glavnog osigurača zavisi od zbira snage svih Vaših osigurača u strujnom ormaru. Stoga nije preporučljivo dodavati grupe. Ukoliko to učinite potrošnja bi mogla biti toliko visoka da bi glavni osigurač pregoreo.

Brojilo kWh i zaštitni prekidači strujnog kola

Između glavnog osigurača i grupa je obično priključeno kWh brojilo i zaštitni prekidač strujnog kola. Brojilo kWh registruje količinu struje koja se koristi.
Zaštitni prekidač strujnog kola upoređuje napon struje koja teče kroz fazu sa naponom struje koja teče nazad kroz “nulu”. Zaštitni prekidač će prekinuti strujno kolo ukoliko izmeri razliku koja je veća od graničnih vrednosti.

Molimo Vas da kontaktirate kvalifikovanog električara da proveri sve grupe i utičnice u kući i oko nje.