FAQ

Opšte informacije za održavanje PureSpa

Važno je da pravilno održavate Vaš SPA i da je hemijski sastav vode uravnotežen kako bi voda ostala čista i dezinfikovana. Saveti u nastavku Vam mogu pomoći u tome:

Zamenite filter

Filter treba ispirati svakodnevno pod jakim pritiskom vode i nakon svake upotrebe proizvoda, npr. pod slavinom ili pomoću baštenskog creva. Samo na taj način Vam filter može trajati nekoliko dana do jedne nedelje. Nakon tog vremena filter je potrebno zameniti sa novim - nekorišćenim. Ukoliko se filter ne ispira kako je navedeno potrebno je češće menjanje sa novim - nekorišćenim.

Balansirane vrednosti vode

pH vrednost vode treba da bude između 6.8 i 7.6, alkalnost vode između 60 i 120 ppm a slobodnog hlora između 2 i 4 ppm.

Kako se koriste test trake?

U početku je potrebno proveravati hemiski sastav vode svakog dana. To ćete učiniti pomoću test trake na sledeći način: potopite celu traku u vodu na 1 sekundu, nemojte otresati višak vode sa trake. Zatim držite traku horizontalno 15 sekundi i odmah pročitajte rezultate. Takođe, nemojte držati traku u vodi predugo.

Šta učiniti ako su vrednosti pH vode previsoke ili preniske?

U zavisnosti od rezultata koje je pokazalo merenja prvo morate podesiti alkalnost, a zatim i Ph vrednosti vode. Povećajte ili smanjite ove vrednosti odgovarajućim hemikalijama. Zatim dovedite hlor na odgovarajući nivo, npr. dodavanjem proizvoda hlora.

Oprez! Prekomerna doza hlora može prouzrokovati oštećenje SPA korita, oštećenje mlaznica u koritu ili pojavu crnih čestica u vodi. Smanjite nivo hlora tako što ćete određenu količinu vode iz SPA korita zameniti novom svežom vodom.

Šta učiniti ako je Vaša voda zelena/mutna/mlečna ili sadrži penu?

U većini slučajeva to je zato što je nivo hlora prenizak. Zamenite vodu sa svežom a zatim mekom četkom dobro očistite zidove i dno korita SPA. Temeljno isperite korito SPA kao i cev od baze SPA da biste bili sigurni da je sve čisto. Zamenite stari filter sa novim nekorišćenim. Napunite korito SPA sa svežom vodom. Zatim dodajte odgovarajuće hemikalije. Ukoliko je u priručniku za korišćenje SPA navedeno dodajte i so za sistem slane vode prema uputstvima za upotrebu proizvoda.

Gore navedene informacije su opšti saveti za održavanje vode. Za dodatne savete molimo Vas kontaktirajte stručna lica za održavanje vode.