FAQ

Ukoliko curi voda na poklopcu pumpe

Postoji više mogućih uzroka ukoliko curi voda na poklopcu. Jedan od najčešćih razloga je da se O-prsten ne nalazi ispod poklopca već je spao na navoj. O-prsten ne bi smeo da se bude na navoju već u kućištu tačno ispod poklopca. Zbog pogrešnog postavljanja O-prsten pumpa se ne može potpuno zatvoriti, a to dovodi do curenja vode na poklopcu.

Molimo da sledite dole navedene korake:

Korak 1:

Olabavite prsten sa navojem i uklonite poklopac

Korak 2:

Uklonite O-prsten sa prstena sa navojem
(možete ga nežno kucnuti o pod da bi se olabavio)

Korak 3:

Postavite O-prsten na ivicu unutrašnje strane kućišta filtera (gde je bio poklopac)

Korak 4:

Postavite poklopac na vrh O-prstena

Korak 5:

Zategnite prsten sa navojem

Ispod možete videti fotografije pravilnog i pogrešnog postavljanja O-prstena. Proverite da li je O-prsten pravilno postavljen i ukoliko nije koristite gore navedene korake u tome.

Ako problem i dalje postoji molimo Vas kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć.