Gde mogu da nađem proizvodni kod?

Kataloški broj

SPA

SPA korito na naduvavanje

Kataloški broj se može naći u INTEX katalogu ili na nalepnici sa kontrolne baze.

Kontrolna baza, Kontrolni panel

Kataloški broj – može se pronaći na istoj lokaciji kao i kod SPA korita

Ostali delovi

Kataloški broj – može se pronaći na istoj lokaciji kao i kod SPA korita

Čamci i kajaci

Kataloški broj se nalazi iznad bar koda (iznad EAN). Ili na fakturi.

Kreveti na naduvavanje

Kataloški broj se nalazi iznad bar koda (iznad EAN). Ili na fakturi.

SUP daska

Kataloški broj se nalazi iznad bar koda (iznad EAN). Ili na fakturi.

Set za ljuljanje

Kataloški broj se nalazi iznad bar koda (iznad EAN). Ili na fakturi.

Sistemi za filtriranje i sanitaciju

Peščana filter pumpa sa sistemom za slanu vodu

Peščana filter pumpa

Sistem za slanu vodu

Kataloški broj se nalazi na nalepnici na dnu pumpe ili na računu.

Filtracija putem filtera

Kataloški broj je odštampan na računu.

Ozonizator

Kataloški broj se nalazi na donjem delu pakovanja proizvoda iznad barkoda.

Proizvodni kod

SPA

SPA korito na naduvavanje

Proizvodni kod je utisnut oko ventila na SPA koritu.

Kontrolna baza, Kontrolni panel

Proizvodni kod se nalazi na nalepnici na bazi motora.

Ostali delovi

Proizvodni kod se može naći ispod teksta upozorenja.

Proizvodni kod se može naći ispod teksta upozorenja.

Proizvodni kod se može naći unutar svetla (kada se odvrne svetlo sa SPA korita)

Nadzemni bazeni

Proizvodni kod se može naći oko ulaznog otvora za creva sa unutrašnje strane.

Proizvodni kod se može naći oko ventila za odvod vode iznutra.

Proizvodni kod se može naći oko vazdušnog ventila na prstenu na naduvavanje.

Čamci i kajaci

Proizvodni kod se može naći na trupu čamca (sa unutrašnje strane).

Kreveti na naduvavanje

Proizvodni kod se može naći na bočnoj strani kreveta pored teksta upozorenje.

SUP daska

Proizvodni kod se nalazi na donjoj strani SUP daske. Format je GODINA MESEC DAN (npr. 20221012).

Set za ljuljanje

Proizvodni kod se nalazi na kutiji uz barkod.

Sistemi za filtriranje i sanitaciju

Peščana filter pumpa sa sistemom za slanu vodu

Peščana filter pumpa

Sistem za slanu vodu

Proizvodni kod se nalazi na nalepnici na dnu proizvoda pored barkoda.

Filtracija putem filtera

Proizvodni kod se nalazi na dnu proizvoda.

Ozonizator

Proizvodni kod se nalazi na nalepnici na dnu proizvoda pored barkoda.

Usisivači za bazen

Proizvodni kod se nalazi na donjoj strani usisivača.

Broj modela

SPA

SPA korito na naduvavanje

Broj modela se može naći na velikoj beloj etiketi na kontrolnoj bazi.

Kontrolna baza, Kontrolni panel

Broj modela – ista lokacija kao i na SPA koritu.

Ostali delovi

Broj modela – ista lokacija kao i na SPA koritu.

SUP daska

Broj modela se nalazi na bočnoj strani SUP daske

Sistemi za filtriranje i sanitaciju

Peščana filter pumpa sa sistemom za slanu vodu

Peščana filter pumpa

Sistem za slanu vodu

Broj modela se nalazi na srebrnoj etiketi na poleđini proizvoda (broj modela je u gornjem desnom uglu).

Filtracija putem filtera

Broj modela se nalazi na dnu proizvoda.

Ozone systems

Broj modela se nalazi na etiket na donjem delu proizvoda.

Tehnički kod

Nadzemni bazeni

Tehnički kod se može naći pored teksta upozorenja.